รับออกแบบคาแรคเตอร์ การ์ตูน และสติ๊กเกอร์ไลน์

โดยทีมงานมืออาชีพ เป็น Studio ที่ได้รับการยอมรับและทำงานร่วมกับ Line มีผลงานไลน์สติกเกอร์ใน Line Sticker มากกว่า 200 ชุด

เป็นผู้สร้าง Content ให้กับApplication ต่างๆของ Line และเป็นผู้ออกแบบ Line Sticker ให้กับ Line Today, Linepay ,Line Game และ Line Webtoon มีผู้ติดตามผลงานหลักล้าน User

ต่อยอดธุรกิจด้วยมาสคอต และการ์ตูน!

ปัจจุบันการสร้างการรับรู้ Brand ของสินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญ ความสามารถในการสื่อสารของตัวแทนของ Brand ที่สามารถสื่อถึงคุณค่าของ Brand จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ Brand เป็นที่ยอมรับ คุ้นเคย และรัก เสมือนเป็นเพื่อนหรือคนรู้จัก และเป็นที่มาของการซื้อ/ใช้บริการ และสร้างความจงรักภักดีต่อ Brand ในที่สุด

Character/Mascot เป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมที่จะเป็นเสมือนตัวแทนของ Brand ที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสาร สร้าวความนิยม และถ่ายทอดคุณค่าของ Brand ไปยังลูกค้าของคุณ

ทำไมต้อง CHARACTER/MASCOT DESIGN จาก NANAMI ANIMATION

  • Nanami เป็น Character Design Studio อันดับต้นๆของไทยที่ีมีผลงาน Character Desing บน Line Store กว่า 200 Character
  • Nanami Line Sticker เป็นหนึ่งในไม่กี่ Studio ของไทยที่ได้เป็น Line Official Character บน Line Store
  • Nanami Webtoon เป็น Web Cartoon อันดับต้นๆของ Line Webtoon ที่มีผู้ติดตามกว่าสองล้าน Follower
  • Nanami เป็น Studio ที่มี Creator มืออาชีพกว่า 20 คนที่จะทำหน้าที่ Create Brand Character ของคุณให้ตอบโจทย์การตลาดได้ตรงที่สุด

บริการของเรา

Character/Mascot Design

ออกแบบ Character/Mascot
ตามความต้องการของ Brand

Line Sticker

ผลิต Line Sticker ตาม Character/Mascot ที่ได้ออกแบบทั้งในรูปแบบของ Line Sticker ธรรมดาและ Animate Sticker พร้อมดูแลและประสานงานส่งเข้า Line Store หรือ Line Creator

Infographic/Infomotion

ออกแบบและผลิต Infographic/Infomotion

Comic

ออกแบบ สร้าง Story และผลิตการ์ตูนช่องสำหรับ Social Media เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ Brand

ขั้นตอนในการทำงานร่วมกัน