เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บุ๊คคาเฟ่ จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2012 เป็นสายธุรกิจใหม่ด้านการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และออกแบบ DigitalCharacter โดยจัดตั้ง เป็น Animation Studio
มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ ผลิต และการให้สิทธิ์ Digital Character ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าที่เป็น Digital Character จำหน่ายผ่านสื่อกว่า 200